Основні напрямки роботи відділення:

 

Працюючи за трьома ключовими напрямками (відкрита хірургія голови й шиї, а також хребта й спинного мозку, рентген-ендоваскулярна хірургія), фахівці відділення охоплюють практично весь спектр лікування нейрохірургічної патології. Додатковим напрямком діяльності є ендоваскулярна хірургія коронарних артерій - артерій, що живлять серцевий м'яз, а саме коронарографія, їх стентування та розширення за допомогою балона, що накачується. Ендоваскулярна хірургія коронарних артерій проводиться сумісно з фахівцями відділення кардіології Олександрівської клінічної лікарні м.Києва.

Трьохвимірна реконструкція черепу

Розширений список напрямків роботи відділення

  • ангіографічна, ультразвукова, КТ та МРТ дiагностика судинних уражень головного мозку, хвороб головного та спинного мозку , дегенеративних хвороб хребта, гриж міжхребцевих дисків;
  • рентген-ендоваскулярна хірургія - проведення внутрішньосудинних втручань на судинах шиї та головного мозку (ангіопластика, стентування, лікування аневризм та мальформацій) з використанням новітньої ангіографічної системи;
  • оперативне мікрохірургічне лікуавання стенотичних уражень магiстральних артерій шиї та головного мозку;
  • проведення комплексу реваскуляризаційних втручань;
  • мікрохірургічне лiкування внутрішньомозкових та позамозкових пухлин з використанням ендоскопії, інтраопераційного електрофізіологічного та ультразвукового моніторингу;
  • хірургічне лікування гриж міжхребцевих дисків, спондилолістезу;
  • втручання зі стабілізації-фіксації хребта при травматичних пошкодженнях, остеопорозі, вертебропластики;
  • хірургічне лікування спінальних больових синдромів;
  • надання спецiалiзованої консультативної допомоги хворим нейрохiрургiчного профілю; консультації невролога, кардіолога; 
  • медико-психологічна допомога хворим нейрохірургічного профілю, амбулаторне ведення хворих, диспансеризація нейрохірургічних хворих.

Трьовимірна ангіографія артерій хребта

МРТ