Фотогалерея
Задати питання
Ваше Ім'я* :
E-mail* :
Місто :
Ваше питання* :
Захисний код* :
Монитори ангіографу

Професія милосердя зі сторічним досвідом


 

Корпус 7У відділенні нейрохірургії Олександрівської (Жовтневої) клінічної лікарні м.Києва використовуються передові методи лікування за допомогою найсучаснішого обладнання.

Відділення розраховано на стаціонарне лікування 60 пацієнтів. Новітнє діагностичне та операційне оснащення дозволяє проводити найбільш повний об'єм заходів з діагностики та лікування широкого спектру нейрохірургічної патології.

Співробітники відділення проводять активну практичну та наукову діяльність, приймають участь у науково-практичних конференціях, конгресах, симпозіумах. Регулярно здійснюються закордонні відрядження з обміну досвідом, стажування в провідних нейрохірургічних клініках світу.

На базі відділення проводяться клінічні дослідження щодо створення нових та удосконалення існуючих методик хірургічного лікування захворювань центральної і периферійної нервових систем. Практично щодня фахівці відділення проводять складні нейрохірургічні втручання, що давно перетврилося на рутину.

 

Основні напрямки роботи відділення:

  • ангіографічна, ультразвукова, КТ та МРТ дiагностика судинних уражень головного мозку, хвороб головного та спинного мозку , дегенеративних хвороб хребта, гриж міжхребцевих дисків;
  • рентген-ендоваскулярна хірургія - проведення внутрішньосудинних втручань на судинах шиї та головного мозку (ангіопластика, стентування, лікування аневризм та мальформацій) з використанням новітньої ангіографічної системи;
  • оперативне мікрохірургічне лікуавання стенотичних уражень магiстральних артерій шиї та головного мозку;
  • проведення комплексу реваскуляризаційних втручань;
  • мікрохірургічне лiкування внутрішньомозкових та позамозкових пухлин з використанням ендоскопії, інтраопераційного електрофізіологічного та ультразвукового моніторингу;
  • хірургічне лікування гриж міжхребцевих дисків, спондилолістезу;
  • втручання зі стабілізації-фіксації хребта при травматичних пошкодженнях, остеопорозі, вертебропластики;
  • хірургічне лікування спінальних больових синдромів;
  • надання спецiалiзованої консультативної допомоги хворим нейрохiрургiчного профілю; консультації невролога, кардіолога; 
  • медико-психологічна допомога хворим нейрохірургічного профілю, амбулаторне ведення хворих, диспансеризація нейрохірургічних хворих.

 

МРТ