Система інвазивного гемодинамічного спостереження


Система інвазивного гемодинамічного спостереження

 

Одне з основних вимірювань, яке хотів би зробити лікар, обстежуючи пацієнта, полягає в спробі отримати інформацію про вміст кисню та інших живильних елементів у клітинах. Такі вимірювання можна віднести до першого класу. У звичайних умовах виміряти такі величини важко, що змушує лікаря спробувати здійснити вимірювання другого класу - виміряти кровотік та зміни об'єму крові, які звичайно корелюють між собою. Якщо кровотік теж важко виміряти, то лікар може задовільнитись вимірюваннями третього класу, тобто виміряти артеріальний тиск, який звичайно адекватно корелює з величиною кровотоку. Якщо ж не можна виміряти й тиск крові, то лікар може відступити ще на крок і здійснити вимірювання четвертого класу - наприклад, зареєструвати ЕКГ пацієнта, яка звичайно адекватно корелює з величиною артеріального тиску.

Система інвазивного гемодинамічного спостереження Horizon SE виробництва Mennen Medical (Ізраїль) дозволяє проводити вимірювання параметрів кровотоку, а також використовується в якості монітора для індикації життєвих параметрів пацієнта, що в даний момент опреується, тобто виконує всі перераховані в попередньому абзаці функції одночасно.


 

Інтраопераціна допплерівська система


 

Метод ультразвукової допплерографії (УЗДГ) заснований на ефекті Допплера, полягає в зменшенні частоти ультразвуку, відбиваного від середовища, що рухається, у тому числі від еритроцитів крові, що рухається. УЗДГ дозволяє чрезшкірно робити вимір лінійної швидкості кровотоку та його напрямку в поверхово розташованих судинах, у тому числі й екстракраніальних відділах сонних і хребетних артерій. Найбільше значення при дослідженні сонних артерій має зміна швидкості та напрямку кровотоку в кінцевій гілці очної артерії ( із системи внутрішньої сонної артерії) - надблокової артерії в медіальному куті очниці (допплеровський офтальмічний анастомоз), де вона анастомозує з кінцевими гілками (кутова артерія, тильна артерія носа) зовнішньої сонної артерії. Для визначення шляхів колатерального кровообігу застосовують тести компресії загальних сонних і гілок зовнішніх сонних артерій, доступних компресії.

Дуплексне сканування дає можливість одержання ультразвукового зображення стінки й просвіту судини в сірій шкалі або в режимі кольорового допплерівського картування. Дуплексне сканування використовується для оцінки стану сонних, хребетних, підключичних артерій і плечеголовного стовбура в екстракраниальному відділі, а також структур головного мозку та судин артеріального (віллізиєва) кола великого мозку.

Безсумнівна діагностична цінність методу для виявлення оклюзії артерій екстракраніального відділу мозку ( від невеликих змін до повної оклюзії), для вивчення морфологічних особливостей атеросклеротичної бляшки, для оцінки здатності магістральних артерій брати участь у кровопостачанні мозку.
Дуплексне сканування інформативне при діагностиці атеросклерозу, неспецифічного аортоартерііту, деформацій та аневризм, ангіодисплазії, а також екстравазальної компресії артерій різної етиології.

На підставі даних ультразвукового зображення артерій і спектра допплерівського зсуву частот дана методика неінвазивно дозволяє діагностувати наявність, локалізацію, ступінь ураження, поширеність процесу в артеріях, що бере участь у кровопостачанні головного мозку.