Рентген-ендоваскулярна хірургія

Церебральна ангіографія
Церебральна ангіографія – це метод рентгенологічного дослідження судин головного мозку. Вперше церебральна ангіографія була виконана Эгасом Моницем у 1927 році. На сьогоднішній день метод церебральної ангіографії став золотим стандартом у дослідженні стану судин головного мозку.
Церебральне стентування
Для нормальної роботи головного мозку потрібна велика кількість енергії. Поживні речовини і кисень доставляються в клітини нервової тканини з кровообігом. Це забезпечується чотирма потужними магістральними артеріями: двома сонними та двома хребетними. У основи мозку гілки цих судин утворюють замкнене коло, назване вілізиєвим по імені англійського лікаря і анатома XVII століття Томаса Вілізія.
Каротидне стентування
Стентування сонної артерії – це процедура, що полягає в установці в просвіт звуженого судини тонкої прволочної конструкції у вигляді циліндра, що відіграє роль каркасу – стенту. Звуження сонних артерій спостерігається при атеросклерозі – системному процесі, що обходитьсясуєтья всіх артерій. Основний прояв атеросклерозу – виникнення на внутрішній стінці артерії атеросклеротичних бляшок. Ці бляшки складаються з холестерину, кальцію й фіброзної тканини.
Мальформації
Судинна мальформація мозку (або вроджений порок розвитку судин), як правило, проявляється в наявності маси аномальних артерій та вен різних розмірів. Функціонально артеріовенозна мальформація являє собою пряме артеріо-венозне шунтування без проміжних капілярів. Така аномалія становить менш ніж 1% від загальної популяції тобто, приблизно у кожного з 200-500 людей.
Аневризми
Аневризма - випинання стінки артерії внаслідок її потоншення або розтягу. Як правило, аневризма - вроджений дефект, але іноді може бути придбаний у наслідку інфекції, а також травми, атеросклерозу, або гіпертонічної хвороби. Аневризма багато років може протікати безсимптомно. У 25% випадків хворі страждають епізодичними цефалгіями, які в половині випадків аналогічні приступам мігрені.
Ішемічний інсульт
Ішемічний інсульт — руйнування мозкової тканини (інфаркт мозку), що відбувається через недостатнє кровопостачання та надходження кисню до головного мозку. У більшості випадків інсульт починається раптово, розвивається швидко і викликає пошкодження мозку за кілька хвилин (завершений інсульт). Рідше стан хворого продовжує погіршуватися протягом декількох годин або одного-двох днів, у міру того як збільшується область загиблої мозкової тканини (інсульт у розвитку).
Транзиторні ішемічні атаки
Транзиторні ішемічні атаки визначаються клінічно як швидко виникаючі осередкові та рідше дифузійні (загальномозкові) порушення функції головного мозку, які викликані локальною ішемією та проходять протягом не більше доби. Найчастіше причиною ТІА служить захворювання сонних артерій. Основною причиною захворювання сонних артерій є звуження їх просвіту. Найчастіше до звуження просвіту артерій приводить відкладання на їхніх стінках атеросклеротичних бляшок.
Коронарографія
Коронарографія - рентгеноконтрастний метод дослідження ішемічної хвороби серця (ІХС), який є найбільш точним та достовірним способом діагностики, дозволяючи точно визначити характер, місце й ступінь звуження коронарної артерії. Цей метод є «золотим стандартом» у діагностиці ІХС та дозволяє вирішити питання про вибір і обсяг проведення надалі таких лікувальних процедур як балонна ангіопластика та коронарне шунтування.