Станція трьохвимірної реконструкції зображень


монітори

 

Останнім етапом виконання процедури ангіографії є аналіз отриманого під час процедури двомірного зображення. Однак, часто такого зображення не достатньо для прийняття правильного рішення щодо подальшого лікування пацієнта. Воно не дає докладної Вихідне 2-мірне зображенняінформації про локалізацію та форму аневризми або мальформації. Складно проаналізувати просторову локалізацію судин відносно черепної коробки або хребта. Для того, щоб уникнути пзазначених неясностей використовується тривимірна реконструкція діагностичних зображень.

Станція тривимірної реконструкції Vitrea 2 виробництва компанії Vital (США) забезпечує покращену 2D, 3D візуалізацію та аналіз зображень, отриманих за допомогою ангіографічної системи. Швидкість обробки програмного забезпечення дозволяє клініцистам керувати 3D об'ємом в діалоговому режимі та здійснювати віртуальний перегляд із середини та зовні анатомічних областей інтересу в реальному часі.

Підвищуючи можливість чіткої візуалізації анатомічного органу та патологічного ділянки, станція покращує діагностику та підвищує вірогідність сприятливого результату для пацієнтів.

 

Реконструйоване 3-мірне зображення